Anmälan

till Orsa Musikskolas frivilliga undervisning

V g fyll i nedanstående uppgifter och skicka in. En bekräftelse kommer därefter att skickas till din epostadress . Det går även bra att skriva ut en anmälningblankett och skicka in den till oss.

Elevuppgifter
Förnamn Efternamn Födelsedatum
Adress Postadress Mobiltelefonnummer
Går i/ska börja i klass: Skola Redan inskriven i Musikskolan? NejJa
Val av instrument
Förstahandsval Andrahandsval Tredjehandsval
Övriga upplysningar

Förälder/målsman
Förnamn Efternamn Telefon nr epost adress
Undervisningen erbjuds, i mån av plats, i första hand till elever fr o m grundskolans årskurs 3. Undervisningen sker vanligtvis under skoltid där vi i samråd med berörda lärare/klassföreståndare schemalägger lektionerna så att det inte påverkar övriga studier negativt. Den eventuella lektionstid som eleven kan gå miste om, utifall musikundervisningen sker under ordinarie lektionstid i andra ämnen, kan icke återkrävas. Undervisningen är avgiftsfri. Kostnad för inköp av instrument och undervisningsmaterial tillkommer. Ogiltig frånvaro överstigande fem gånger per termin innebär att platsen går till någon annan.

Jag godkänner avtalet